Добре дошли

Добре дошли!

Всеки от вас, който ползва този сайт и публикациите в него, ще открие много истини за  полезността на информацията ориентирана към три основни заинтересовани страни:

(целият текст)

 

Актуални събития

 • Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

  През 2015 г. по Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания е предвидена нова заетост на 150 лица (бройката е за цялата страна). За актуална информация за предстояща процедура за подбор на безработни лица за включване в Програмата, посетете рубриките „Новини“и „На фокус“ на сайта на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg). На страницата се публикуват актуални новини във връзка с действащите програми и мерки за субсидирана заетост и можете да следите информацията за стартирането на нови процедури за подбор на безработни лица по други програми и мерки за насърчаване на заетостта, както и за възможностите за обучение и квалификация.  За по-конкретна информация, касаеща квотите на Дирекциите „Бюро по труда“ по градове, може да поддържате връзка със съответния трудов посредник към бюрото, които ще Ви информират за възможностите за включване в курсове за безработни лица. Следете и обявите на информационното табло в съответното бюро по труда.

  (целият текст)

 • Възможности за он-лайн обучение и преподаване

  ON-ED е глобална образователна платформа, която дава възможност на потребители от цял свят да преподават и учат онлайн. Ние разработваме ресурс, който помага на обучителите да създават онлайн курсове и да споделят своя опит, а на обучаващите се, да записват различни курсове от най-разнообразни категории и сфери.

  http://www.on-ed.com/

   

 • Набират се младежи за дуално обучение в Германия

  Федералната агенция по труда към германското Министерство на труда и социалната политика обяви, че за трета поредна година ще започне набирането на кандидати за участие в програмата “The Job of my Life” (MobiPro-EU). Тя има за цел да подпомогне, включително и финансово,  общо 2 000 младежи от ЕС, които искат за започнат дуално професионално обучение в Германия.

  АЗ обръща внимание, че изискванията към младежите, които ще започнат обучението си през 2015 г., се различават от тези през предходните две години. (целият текст)

 • Онлайн заявки за свободни работни места

  Работодателите вече имат възможността да заявяват свободни работни места на сайта на Агенцията по заетостта (АЗ). (целият текст)

 • Заявления по схемата „Младежка заетост”

  Краен срок за подаване на предложения: 29.09.2014 г.

  Работодателите, желаещи да се включат в схемата „Младежка заетост”, могат да подават своите заявки в бюрата по труда в цялата страна.

  Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Тя ще осигури стаж и обучение на работното място на 8 000 младежи на възраст до 29 години включително.

  (целият текст)

 • Нови работни места по „Подкрепа за заетост”

  Краен срок за подаване на предложения: 26.09.2014 г.

  Бюрата по труда в цялата страна започват да приемат заявки за разкриване на работни места от работодателите от реалния сектор по схемата „Подкрепа за заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

  (целият текст)

 • Специализираните ТЕЛК решения са валидни

  Във връзка с влизането в сила от 8 юли т.г. на Постановление № 179, с което се премахва разпределението на ТЕЛК на общи и специализирани, и продължаващото постъпване в НОИ на експертни решения от специализирани ТЕЛК и след 7 юли 2014 г. , Министерство на здравеопазването информира, че е установен контакт с НОИ с оглед решаване на въпроса за законосъобразността на издадените от ТЕЛК след 7 юли решения.

  (целият текст)

 • Промени в ТЕЛК

  Изменен е Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

  (целият текст)

 • Национален телефон 070 018 250 за първична правна помощ разкри Националното бюро по проект “Подобряване на достъпа на уязвими групи до правна помощ чрез пилотен проект за първична правна помощ”.

  На горещата телефонна линия всеки гражданин може да получи безплатен правен съвет на цената на един селищен разговор. Услугата се извършва от квалифицирани адвокати в рамките на работното време от 9.00 ч. до 17.00 ч.

   

 • „Зеленият телефон” на НЗОК е достъпен от всички оператори

  Гражданите, които търсят информация на „зеления телефон” на НЗОК – 0800 14 800 за правата си като здравноосигурени при ползване на медицински услуги, ще могат да се свързват с експертите на институцията от стационарни телефони, телефонни номера към всички мобилни оператори, както и от чужбина. Разговорите са безплатни за потребителите и те ще могат да задават въпросите си на телефона от 9.00 до 17.30 часа във всеки работен ден от седмицата. (целият текст)

 • Програма „Старт на кариерата“

  От 23 юли 2012 г., стартира процедурата за кандидатстване по програма „Старт на кариерата“ за 2012 г. Тя се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Програмата дава възможност на 850 висшисти на възраст до 29 години, в рамките на 9 месеца, да придобият трудов стаж и опит по специалността, която са завършили.

  (целият текст)

 • Международна конференция на тема “Социално предприемачество и Европа 2020”


  Еврокомисарият по социалните въпроси, заетостта и приобщаването Ласло Андор по време на изказването си на конференцията

  В рамките на Първия европейски панаир на социални предприятия и кооперации на хора с увреждания, бе проведена европейска конференция на тема: „Социалното предприемачество и Европа 2020”, на която  бяха обсъдени проблемите на социалните предприятия като фактор на социалната пазарна икономика и социалното предприемачество в Европа. Участващите европейски експерти представиха визията и целите на последните нормативни документи на Европейската комисия по социалната икономика. Отношение по проблемите на социалното предприемачество взеха и ръководители на неправителствени организации на и за хора с увреждания. (целият текст)

 • Европейски панаир за социални предприятия и кооперации за хора с увреждания на 29 март 2012 в „Международен панаир Пловдив” АД

  Еврокомисар Ласло Андор и Министър Тотю Младенов откриват Европейския панаир

  От 29 март до 1 април 2012 г. в гр. Пловдив се проведе Първият европейски панаир на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания, последовател на проведените до сега девет Национални изложения на тези структури, иницирани от неправителствените организации, в които членуват тези предприятия.  Фокус на инициативата са развитието на социалното предприемачество, обмяната на опит и добри практики, повишаване възможностите за трудова заетост на хората с увреждания и осъществяването на бизнес контакти. Общо 84 социални предприятия и кооперации за хора с увреждания от България, Белгия, Италия, Румъния и Сърбия участват в международния форум. Секторът на социалните предприятия има годишен оборот над 50 милиарда евро в рамките на Европа. Инициативата се реализира във връзка с изпълнение на целите на Стратегия „Европа 2020”.

  (целият текст)

 • Правото на труд – път към достоен живот

  Под този девиз на 4 октомври 2011 г. в София се състоя Национален форум, организиран от Националната федерация на работодателите наинвалиди.
  Целта на Форума беше чрез представяне на иновативен европейски и национален опит да се обсъди заетостта като съществен елемент за социалното включване и икономическата независимост на гражданите в активна трудова възраст. Главен акцент в работата на Форума, целящ осигуряване на информация и дискусия, бяха хората с увреждания, потребностите и възможностите им за осигуряване на заетост, специализирано посредничество и асистиране и по-ефективна подкрепа за подобряване на качеството на техния живот. Участваха над 80 души – представители на държавни институции, местната власт, бизнеса, работодатели на хора с увреждания, неправиттелствени организации. (целият текст)

 • Регионален форум Враца

  В рамките на проекта на НФРИ – Договор № BG 051PO001-5.2.06-0252-С-0001 по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, започна провеждането на регионалните форуми в страната на тема:  «Предизвикателства за социално включване чрез заетост на хората с увреждания». (целият текст)

 • Регионален форум София

  Регионалният форум за София се проведе на 20 май 2011 г. в Столична община. На форума присъстваха зам.-кметът на Столична община Албена Атанасова, изпълнителният директор на Агенцията за хора с увреждания Минчо Коралски, директорът на дирекция „Социални дейности” към Столична община Мина Владимирова, работодатели и представители на НПО.

  Участници от Регионалния форум в Столична община
  (целият текст)

 • Регионален форум Ямбол

  На 9 юни 2011 година в община Ямбол се проведе регионалния форум за Ямбол ”. Зам.-кметът на Община Ямбол Надя Данкинова приветства участниците. Участници във форума бяха представители на местната власт, държавни институции, бизнеса, както и неправителствени организации на и за хора с увреждания.

  Надя Данкинова – зам.-кмет на Община Ямбол и Елка Тодорова – председател на НФРИ
  (целият текст)

 • Регионален форум Пловдив

  Регионалният форум в Пловдив се проведе на 10 юни 2011 г. в Община Пловдив. Елка Тодорова, председател на Националната федерация на работодателите на инвалиди откри форума. Кратко приветствие към участниците във форума направи Борислав Инчев – главен секретар на Община Пловдив. (целият текст)

 • Регионален форум Ловеч

  На 16 юни 2011 г. в залата на Община Ловеч се проведе поредния Регионален форум «Предизвикателства за социално включване чрез заетост на хората с увреждания». Елка Тодорова – председател на Националната федерация на работодателите на инвалиди откри форума и даде думата на зам.-кмета на Община Ловеч инж.Пламен Петков да направи кратко приветствие към участниците във форума. (целият текст)

 • Регионален форум Шумен

  Нови възможности за осигуряване на трудова заетост за хора с увреждания бяха представени на 17 юни 2011 г. на заключителния Регионален форум «Предизвикателства за социално включване чрез заетост на хората с увреждания» в Община Шумен. Зам.-кметът на Шумен по здравеопазване и социални дейности Седат Кадир приветства участниците, като сподели опита на общината за развитие на социалните услуги на местно ниво и последователната ефективна политика през последните години в подкрепа на най-уязвимите. (целият текст)

 • Бизнес средата – фактор за социално включване

  На 12 май 2011 г., в рамките на Националното изложение на стоки и услуги на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания в Пловдив, се проведе кръгла маса „Бизнес средата – фактор за социално включване”. (целият текст)

 • Национално изложение на стоки и услуги на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания

  От 11 до 14 май 2011 г. в Пловдив се проведе деветото Национално изложение на стоки и услуги на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. Представиха се 44 специализирани предприятия и кооперации  от 5 национално представителни организации – Националния съюз на трудово-производителните кооперации, Националния съюз на кооперациите на инвалиди, Националната федерация на работодателите на инвалиди, Съюза на глухите  и Съюза на слепите в България. (целият текст)

С какво да помогнем

Чрез Бюрото за посредничество и асистиране ще можете да получите компетентна помощ, информация и/или консултация от нашите специалисти и експерти. На съответната страница е представена част от услугите, които те предлагат, за да можете по-лесно да се ориентирате към кого да се обърнете.

» За повече информация

Последни оферти за курсове и обучение

Не са намерени актуални обяви.

» Всички обяви

Последни оферти на институции

Не са намерени актуални обяви.

» Всички обяви

 
 

Сайтът е разработен от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор BG051PO001-5.2.06-0252-С-0001 "Посредничество и електронни услуги - нова форма за достоен живот и преодоляване на социалното изключване", по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013. Проектът се финансира от Европейският социален фонд и Република България.

Всички права запазени © 2011 Национална федерация на работодателите на инвалиди

Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. НФРИ носи цялата отговорност за съдържанието на сайта, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

Уеб сайт изработка и дизайн от Алфа Сорс ЕООД